فرم ثبت نام - مرحله 1 از 4
اطلاعات فردی خود را تکمیل کنید
مثال: ...021
مثال: ...0912

فعال سازی شماره تلفن همراه توسط پیامک

اطلاعات مربوط به ربات تلگرام

اطلاعات پلن انتخابی

افزونه ها

پیش فاکتور

ردیف شرح مبلغ خالص

1

2

هزینه پشتیبانی سالیانه

50,000 تومان

تخفیف

جمع کل مبلغ پرداختی دوره

اگر کد تخفیف دارید در این قسمت وارد کنید و دکمه محاسبه را فشار دهید. کد تخفیف تنها در صورت پرداخت موفق استفاده می شود